Tüm Yazılar

YAŞADIĞIM ÜLKEMİN PARASINI ŞİFALANDIRMAK İÇİN KISA BİR YAZI!

Herkese Selamlar, Bugün ve bundan sonraki her gün paramızı şifalandırmak için aşağıdaki yazıyı istedikçe okumanızı rica ediyoruz. Her zamanki gibi size tamam şifa oldu mesajını O güzel Kalbiniz verecektir. Tabi ki en başta Ülkemizin geleceği; kendimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için Sevgili Yasemin Derya Metin'in kaleme aldığı kısa bir şifalandırma bizim ve bütünün en yüksek hayrına şifa Ol'sun. Ayrıca Yasemin'e çok teşekkürlerimizle.  "Dünyasal olarak hak ettiğim konforu direkt yada dolaylı olarak engelleyen insanların

H.Z. ZEKERİYA Peygamber’in Dua’sı – Peygamber’lerimizin Evrensel Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Geçen Dua’ları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. ZEKERİYA (a.s.) "Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semi'ud dua" (Ali İmran Suresi, 38. Ayet) "Ey Rabbim! Bana katından temiz bir şey ihsan eyle, şüphesizsen duayı işitensin."(Ali İmran Suresi, 38. Ayet) Kalpten samimiyetle yapılan bizlerin en

H.Z. ŞUAYB Peygamber’in Dua’sı – Peygamber’lerimizin Evrensel Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Geçen Dua’ları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. ŞUAYB (a.s.) "Vema tevfiki illa billahi'aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib."(Hud Suresi, 88.Ayet) "Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca O'na dayandım ve ancak O'na döneceğim."(Hud Suresi, 88.Ayet.) Kalpten samimiyetle yapılan bizlerin en yüksek

H.Z. EYÜP Peygamber’in Dua’sı – Peygamber’lerimizin Evrensel Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Geçen Dua’ları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. EYÜP (a.s.) "Rabbi, Enni messeniye'd-durru ve ente erhamü'r-rahımin.'' Ya Rabbi bana zarar dokundu ve Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.''  Bu duayı  hastalığı olan, olmayan günahlarını bir hastalık sayan, o günahlardan kurtulmak niyetiyle okuyabilir. "Ve

H.Z. SÜLEYMAN Peygamber’in Dua’sı – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Geçen Dua’ları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. SÜLEYMAN (a.s.) "Rabbi! evzi'ni en eşküra ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü veedhılni bi-rahmetike fi ibadikes-salihin." (Neml Suresi, 19. Ayet) "Ey Rabbim! bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın

H.Z. MUHAMMET Peygamberin Duası – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuranı Kerimde Geçen Duaları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. MUHAMMET (a.s.) Sevgili Peygamberimiz H.z. Muhammet;  Sevgili Bilal'e der ki bu gece öyle ayetler indi ki nasıl Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım; (Ali İmran 190-191 Ayetleri)   "İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulîl

H.Z. YUSUF Peygamberin Duası – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuranı Kerimde Geçen Duaları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. YUSUF (a.s.) "Rabbi! kad ateyteni minel- mülki ve allemteni min te'vilil ehadis fatıras- semavati vel ardı ente veliyyi fiddünya Vel-ahıreh teveffeni müslimen veelhıkni bis salihin." (Yusuf Suresi, 101.Ayet) "Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana

H.Z. İBRAHİM Peygamberin Duası – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuranı Kerimde Geçen Duaları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. İBRAHİM (a.s.) "Rabbi! Helali hukmen elhıkni bis salihin."(Şu'ara Suresi, 83. Ayet) "Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et." (Şu'ara Suresi, 83. Ayet) Kalpten samimiyetle yapılan bizlerin en yüksek iyiliğine olan; Yüce Yaratıcımız senin bildiğin

H.Z. LUT Peygamberin Duası – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuranı Kerimde Geçen Duaları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. LUT (a.s.) "Rabbi! Neccini ve ehli mimma ya'melun." (Şu'ara Suresi, 169. Ayet) "Rabbim! Beni ve Ailemi bunların yaptıklarından kurtar." (Şu'ara Suresi, 169. Ayet) Kalpten samimiyetle yapılan bizlerin en yüksek iyiliğine olan; Yüce Yaratıcımız senin bildiğin bizim

H.Z. MUSA Peygamberin Duası – Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımız Kuranı Kerimde Geçen Duaları

Selamlar, Sizlerle bildiğimiz elimizde mevcut olan Peygamberlerimizin Evrensel Kitabımızda Kuran-ı Kerim'de geçen benimde okudukça rahatladığım bazı Dua'larını  paylaşıyor olacağız. Hepimize Şifa Ol'sun. Kalpten inanarak huşu içinde İyi okumalar diliyoruz. H.Z. MUSA (a.s.) "Kale Rabbişrahlı sadrı ve yessir lı emrı vahlül'ukdetem mil lisani yefkahu kavlı vec'al li veziram min ehlı Harune ehıy üşdüd bihı ezrı ve eşrikhü fı emrı key nüsebbihake kesıra ve nezkürake kesıra inneke künte bina besiyra."(Taha Suresi,

Sitemizde bulunan tüm yazıları başlıklarla aşağıda bulabilirsiniz.

Meleklerle Gücünüzü Keşfedin (Arşiv)