Melek İsimleri

1 287.793

A’ dan Z’ye Melek isimleri

Melek isimlerinin hepsini aşağıda bulabilirsiniz.

A

ARİEL:  (Başmelek) Allah’ın dişi aslanı olarak da bilinir. Doğanın, bolluk ve bereketin, cesaretin meleğidir. Cesaret, Doğayla ve bolluk bereketle ilgili yardım alabilirsiniz.

ABEL: Cennetin sorgu meleği,   ruhsal sorgulama sürecine öncülük eder ve ruhsal gelişim sağlar.

AKATRİEL: Gizemli sırların, esrarengiz  olayların ortaya çıkışına öncülük eder.

AMBRİEL: İçsel gerçekliğe huzura ulaşmamızı  ve  ifade tarzımızın güçlenmesini sağlamakta  ondan yardım alabiliriz.

AMARUSHAYA: Takdis ve İlahi kutsanışın meleğidir.

ANANCHEL: Güzelliğin, narin ve zarifliğin meleğidir.

ANAEL: VENÜS gezegeninin yöneticisidir. Sevginin, aşkın, içimize çektiğimiz havanın ışık yöneticisidir. Sevgi,aşk sorunlarınızda, nefes ve ciğer hastalıklarınızda yardım alabilirsiniz.

ANAFİEL: Yargı meleklerinin önderidir.Adaletle ilgili sorunlarınızda  yardım alabilirsiniz.

ANİEL: Batının rüzgar kapılarının koruyucu meleklerindendir. Aynı zamanda Terazi burcunun koruyucu meleği Zodyak işareti Terazi burcunda olanlar ondan yardım alabilir.

AZRAİL (Azrael): Ölüm meleğidir. Hiç durmadan büyük bir kitaba insanların doğumlarını yazan ve öldükleri zaman silen melektir.

B

BABİEL: Birinci cennet katının koruyucu meleğidir. Erdem, cesaret, motivasyon olmak istediğinizde yardım alabilir-siniz.

BAHRAM: Başarı ve zafer temsil eden melektir. Bir işte başarılı olmak istediğinizde yardım alabilirsiniz.

BARADİEL: Üçüncü cennet katının meleğidir. Güzellik, dürüstlük, onur konusunda yardımcı olur.

BLAEF: Rüzgar meleğidir. Rüzgarla gelen doğa olayları yıkımından korunmak için yardım alabilirsiniz.

BOEL: Birinci cennet katının meleği. Satürn gezegenin yöneticisi.

C

CAMAEL: Güzelliğin, neşenin yüce meleklerindendir. Gençlik, güzellik için yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda Zodyak işaretinde  Koç burcunun koruyucu meleğidir. Koç burcunda doğanlar onun yardımı ile arınabilir ve korunabilirler.

CALLİEL: İkinci cennet katının yönetici meleklerindendir. Zorda ve darda kaldığınızda yardım alabilirsiniz.Aynı zamanda Zodyak işareti İkizler burcunun koruyucu  meleğidir. İkizler burcunda doğanlar onun yardımı ile arınabilir ve korunabilirler.

CASSİEL: Yedinci cennet katının yönetici meleklerindendir. Güç yöneticilerinden, birliğin ve sonsuz göksel krallığının koruyucularındandır. Zodyak işareti Kova burcunun koruyucu meleğidir. Kova burcundan doğanlar onun korumasını isteyebilirler.

CEBRAİL (Gabriel):  Diriliş (Archangel)

CEREMAYEL: Jeremiel’in adı Allah’ın merhameti demektir. Jeremiel, affetmekle ilgili bize yardımcı olur.

CHAMUEL: Tapınma (Archangel)

CHOSNİEL: Kalpleri açan, yumuşatan zor durumların rahata çıkmasını sağlayan melektir. Çevrenizdeki zor insanlar ve durumlar için ondan yardım alabilirsiniz.

D

DERDEKEA: İnsanların dualarıyla davet ettiği ortamları şereflendiren, kutsayan,  bolluk ve bereket sunan melektir.Onu   Tanrı’nın  izniyle evlerinize ve iş yerlerinize davet edebilirsiniz.

DİNA: Yetmiş farklı dil yapısının efendisi olduğu söylenir. Dünyanın yaratılışından beri insanların kendi dillerini oluşmasına yardım etmiştir. Yeni bir dil öğrenirken ondan yardım isteyebilirsiniz.

E

EİAEL: Okültizmin  (Okültizm  anlamı: Geçmiş çağlarda doğa,  evren,

tesirler,  insan ve evren ilişkileri  ve gelecek hakkında  gerek medyumluk gerek ezoterik  tradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü ; Türkçe karşılığı “gizlibilim, gizlicilik”  olarak ifade edilmektedir.) yöneticilerindendir. Zebur’ da isminden söz edilen melekler arasındadır. Aynı zamanda  Zodyak işareti Balık burcunda doğanlar ondan koruma alabilirler.

ELDERS: Tanrı tahtının çevresinde oturan 24 melek gurubudur. Bu melekler Tanrı’nın en kıdemli yardımcılarıdır.

EMMANUEL: İsimsiz melek varlıklarıdır. Her yerdedirler. Çok kalabalıktırlar.

G

GALGALİEL: Enerji titreşimin meleğidir. Kendinizi yorgun hissettiğinizde, enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda yardım alabilirsiniz.

GALGİEL: Güneşin  ve ışık işçilerinin baş meleğidir.

GAVİEL: Yaz aylarının neşeli  meleğidir. Bulunduğunuz ortamlarda,  dost  sohbetlerinde  yardım alabilirsiniz.

H

HAGİEL: Venüs gezegeninin yönetici meleklerindendir. Sabrın simgesidir.Aynı zamanda Zodyak işareti Boğa burcunun koruyucu meleğidir. Ondan yardım alabilirsiniz.

HANİEL: Haniel’in adi Allah’in zarafeti demektir. Yaptiğimiz her şeye zarafet katmamıza yardim eder Haniel (güzellik, sükunet, yapageldiğimizin tadına varmak). Herhangi bir işte, görüşmede, toplantıda, prezantasyonda Haniel’i çağırmak harika bir fikir olabilir.

HAMİED: Mucize meleklerinin en yücelerinden biridir.

HARUDHA: Su meleğidir. Susuzluk anlarında ondan yardım alabilirsiniz.

I

IACOAJUL: Gecenin güçlü meleklerindendir. Gece melekleri çok önemlidir. Gece dualarınızda onlar aracılığıyla Tanrı katına ulaştırabilirsiniz.

IADARA: Başak burcunun koruyucu meleklerinden biridir. Başak burcunda doğanların yardım alacakları özel bir melektir.

IAX: Şifa meleklerindendir. Vücudunuzun mide bölümündeki hastalıklarda ondan yardım alabiliriz.

İSRAFİL (Raphael):  Cennetin prenslerinden ve Güneş’in koruyucularından biridir. Bu Baş Meleğin bütün canlılara karşı iyileştirme gücü vardır. İsrafil neşe aşk merhamet ve mucizeleri temsil eder. İnsanları dua etmeye teşvik eder. Yolculuğa çıkmış kişilerin arkasını kollar. Ayrıca İsrafil bilimsel yönlerden de insanları cesaretlendirir.

J

JOPHIEL(Cofiel): Yaratıcı Güç (Archangel) Kendi içimizdeki ışığı bulmamıza yardımcı olan melektir.

M

MAEL: Su elementinin Başmeleklerinden biridir.

MAKTİEL: Ağaçların büyümesini sağlayan meleklerdendir.

MANAKEL: Sudaki canlıların koruyucu meleğidir.

MANU: Kader sisteminin meleğidir.

METATRON: Düşünce (Archangel)

MİKA: Baş melek Mika, Yaşamımıza  yön veren İLAHİ planı farketmemize yardım eden melektir.

MİKAİL (Micheal): İnanış yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melek. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı’nın sağ kolu olmuş Satan ve güçlerini bozguna uğratmıştır.

N

NAHALİEL: Irmakların meleğidir.

NATANİEL: Hem kişisel yaşamımızda, hem de  toplumların (İnsanların) ışığa geçiş döneminde yardımcı olan melektir.

NİTHAİAH: Güneyin hakimidir. Şair meleklerdendir. Ayrıca Zodyak işareti  Aslan burcu olanlar onun yardımı ile korunabilirler.

O

OCH: Güneşin meleğidir.

OERTHA: Kuzey meleğidir. Sağ ve sol tarafında taşıdığı meşalelerle Kuzey soğunun dünyayı dondurmamasını sağlayan melektir.

OMOPHORUS: Dünyayı, tabiatı ve dünyanın dengesini koruyan melektir.Ondan dünyamıza şifa vermesi için yardım istemeliyiz.

OUESTUCATİ: Denizdeki rüzgarların meleğidir.

P

PAHALİAH: Din ve ahlak sisteminin yönetici meleklerindendir. Aynı zamanda Zodyak işareti yengeç burcunda olanlar onun yardımını korunabilirler.

PASCHAR: Hayallerin meleğidir.

PHALDOR: Kehanet meleğidir.

R

RADUERİEL: Cennette kayıt tutan meleklerdendir. İlham perilerinin efendisidir. İlhama ihtiyaç duyduğunuzda ondan yardım alabilirsiniz.

RAGUEL: Raguel’in adı Allah’ın arkadaşı demektir. İlişkilerle ilgili ilk yardıma çağıracağımız başmelek odur.

RAMAELA: İçimizdeki mutluluğu açığa çıkarıp farketmemizi sağlayan melektir.

RAZİEL: Gizem ve sır dünyasının meleğidir.

S

SKEKİNAH: Birlik, aile ve bir arada olma meleğidir. Ailevi sorunlarda yardım isteyebilirsiniz.

SHUSİENAE: Saflığın en yüce mertebe meleklerindendir. Kalbinize, sevdiklerinizin kalplerine saflığı onun aracılığı ile Tanrıdan isteyebilirsiniz.

SURİEL: Yüksek benliğimizin(özümüz) farkına varmamız konusunda yardımcı olan melektir.

Ş

ŞEKİNA: Özgürlüğün Baş meleğidir.

T

TABRİS: Özgür iradenin meleğidir.

U

URİEL: Yardım (Archangel) Edebiyat ve muziğin ustası en kötü hayal kırıklıklarımızın en güzel dualara dönüşmesini sağlar.

UZZİEL: Erdemi temsil eden meleklerdendir. İnsanların kalplerine inanç taşır. Spritüel yükseliş ve kalplere huzur verir.

V

VEHUEL: Prensliklerin koruyucu meleklerindendir. Ayrıca zodyak işareti olan Yay burcu olanlar onun yardımıyla koruma alabilirler.

YELAİAH: Savaşçı, mücadeleci güce sahiptir. Ayrıca Zodyak işareti Akrep burcu olanlar  onun yardımıyla koruma alabilirler.

Z

ZACHARAEL: Fiziksel gücün meleklerindendir. Hastalıklarınızda ya da fiziksel olarak güçsüz kaldığınızda ondan yardım alabilirsiniz.

ZADKİEL: Anlamı Allah’ın haklılığıdır. Şefkat ve anlayışın başmeleği diyebiliriz. Bir tartışmada karşımızdakinin bakış açısını kendimizi onun yerine koyabilecek kadar anlamamıza, onun için anlayış dolu şefkat duyabilmemize yardım eder.

ZUPHLAS: Ormanların koruyucu meleğidir. Ormanların korunması ve yanan ormanların can bulması için yardım isteyebiliriz.

  1. Tülay diyor

    Kişisel gelişim için dua ve niyet iç rahatlığı huzur güzel enerjileri kendine almakdir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.