Mitolojide Melekler

0 23.492

Mitolojide Melekler’i A-Z ye alfabetik sıra ile sizlerle paylaşıyoruz. Mitolojik ve Dini açıdan melekler farklı uygarlıklarda farklı inançlar ve bilgiler içermektedir.

A-Z Mitolojide Melekler

A

A’albiel:  Başmelek Mikail’ ın (Michael)  bir yardımcısı olarak bilinir.

Abel:  Cennete  gelen tüm ruhlar Abel tarafından sorguya alınır. 12 Yüce Güç’ ten biridir. 4.Cennet’ in meleği diye bilinir.

Achaiah: Doğanın ve Sabrın meleği olarak bilinir.

Af Bri: Yağmuru kontrol edebilen melek olarak bilinir.

Aftiel: Alacakaranlık meleği olarak bilinir.

Akatriel: Çok gizemli sırların, esrarengiz olayların ortaya çıkışına yardımcı olan melek olarak bilinir.

Ambriel: İnsan ırkının özgürlüklerini koruyan melek olarak bilinir. Bu sayede özgür irademizi kullanabilmekteyiz.

Anael: Yaratılan 7 melekten biridir. Baş Meleklerin Prensi ve Venüs’ ü yönetimi ona aitti. 2.cennetin meleği olarak bilinir ve dünyadaki krallıkların yönetilmesi onun tarafından gerçekleşirdi.

Anafiel: Ruhsal Işık Bedenininin ( Merkaba) Başmeleğidir.

Ashriel:  Ölenlerin ruhlarını bedenden çıkaran melek olarak bilinir.

Azrael: Ölüm meleği olarak bilinir. İnsanların doğumlarını kitaba yazıp, öldükten sonra silen baş melektir.

B

Baabiel: Değişmeyen, öncesi ve sonrasının, yaradılışın arasındaki ilişkiyi açıklayan öğreti olan Cabala’ da birinci cennette görev alan melek olarak bilinir.

Bahram: Zafer meleği olarak bilinir.

Baradiel: 7 cennetin prenslerinden biri. 3.cennet meleği olan Baradiel yeryüzünü yöneten prenslerin en büyüğü en güzeli, en harikası ve onurlusudur.’

Baraqyal: Ölümlü kadınlarla beraber olmak için cenneti terk eden meleklerden bir tanesidir. Bazı kaynaklarda Baraqyal 200 Düşen Melekler (fallen angels) listesinde yer almıştır.

Barbiel: Bir Ekim meleğidir.

Barkiel: Işık meleğidir. bazı yerlerde Uriel olarak da geçer.

Bethor: Güçlü bir melektir. Jüpiter’i yönetir.

Black Angels[Kara Melekler]:  Özellikle İslam kültüründe ”Fallen Angels” [Düşen Melekler] anlamına gelir.

Blinded Angels: Şeytan için kullanılan bir terimdir.

Blaef: Hava ve rüzgarın bir Cuma meleğidir.

Boel: 7 melekten bir tanesidir. 1.cennette görev alır. Dünyanın 4 köşesinin anahtarları onda gizliydi. Ayrıca Satürn’ü yönetir.

C

Calliel: 2.Cennette görev alan meleklerden biridir.

Camael: En büyük meleklerden biridir. güzelliği neşeyi mutluluğu barışı temsil eder. Ona dua edenleri ödüllendirir.

Cassiel: Cumartesi’ nin meleğidir. 7.cennetin yöneticisidir.

Chaldkydri: Baş Melekler ve güneşin uçan elementleri. 12 Kanatları var ve güneşe yükseldikçe şarkı söylerler. 4.Cennette Anka kuşları ve bunun gibi cennet yaratıklarıyla görev alırlar. Tuhaf ama olağan üstü güzel bu yaratıkların altları aslan üstleri ise timsaha benzer. Kanatları rengarenk kartal kanatlarıdır. Archangel Gabriel’ in yönetimi altında çalışırlar. Eden bahçesini korurlar.

Cheriour: Yaptığı korkunç bir suç sonunda cezalandırılmış melektir.

Chosniel: Yalvarılmanın sonucunda birinin kalbinin açmasına neden olan melektir.

Colopatiron: Yüreğimizdeki ekonomik psikolojik ve her türlü sıkıntıların hapisanesini açan melektir.

Cupra: En büyük ışık meleğidir.

D

Dalquiel:  3.Cennetin 3 meleğinden biridir.

Damael: Bir Salı günü meleğidir. 5.Cennette görev alır.

Dark Angel: Esrarlı bir yaratıktır. Neredeyse melek denilebilir. İbrani’ lerin reisi Jacob ile güreşti. Bu gönderilen meleğin kim olduğu konusunda karışıklıklar var. Olabilecekler Michael Uriel Chamuels Peniel ve Metatron. Ayrıca Dark Angel(Kara Melek)’ ların kutsal ruhlar olduğu da söylenir.

Angels of Darkness (Karanlik Melekler): Karanlık Prensi ile eş tutulan korku dolu bir melektir. Satan, Lucifer ve ya Belial’ ın Karanlık Melekler olduğu söylenir.

Death Angel: Tarih boyunca dünyanın her yerinde bulunan şeytan melekleri Fallen Angel’ larla karıştırılmalarına karşılık Tanrı’ nın en sadakatlı hizmetkarlarından biridir. Bebriel, Metatron, Sammael, Adriel, Azrael ve Hemah ölüm melekleridir.

Derdekea: Güçlü yeryüzündeki insanların duaları üzerine yere inen dişi melektir.

Dina: Dünya yaratıldığı zaman Dina insanlara 70 farklı dili konuşmayı öğretti.

Djibril: İnanç meleğidir.

Djin: Archangel Gabriel’ in yardımcısıdır. Ateşin Kralı saçları ateşten olan çok iri yapılı olan bir melektir.

Duma: Mısır’ da sessizlik meleğidir. Bazı yerlerde Fallen Angel olarak geçer.

E

Eden: Adam ve Eve’ in cennetten kovulmadan önce yaşadıkları yer.

Eheres: Öfkenin çıkarılması için dua edilen melektir.

El Auria: Ateş meleğidir.

Elders: Tanrı’ nın tahtının çevresinde oturan 24 melek grubudur. Bu melekler Tanrı’ nın en kıdemli yardımcılarıdır.

Elimiel: Ay meleğidir.

Eloa: İsa’ nın bir göz yaşından doğduğu söylenen melektir.

Emmanuel: İsimsiz meleklere verilen genel addır.

Erelim: En cesur meleklerden biridir.

Esme: Nazik ve cana yakın bir koruma meleğidir.

Eth: Güçlü bir melektir. ”her şeyin zamanında olacağını” insanlara anlatır.

Eurabatres: Bir Venüs meleğidir.

Exael: Kutsal kitapta anlatılan 10 kutsal melekten biridir. Cennetten dünyada yaşamak istediği için düşmüştür.

F

Fabriel: 4.cennette görev alan bir melektir.

Famiel: Bir Cuma meleğidir.

Forneus: Cennetten düşmesinden önce Tanrı’ nın çok sadık bir hizmetkarıdır. Düştükten sonra yeraltının prensi oldu.

Fraciel: 5.Cennetin bir Salı meleğidir.

Framoch: Gecenin 7.saatinin meleğidir.

Friagne: 5.cennetin bir Salı meleğidir.

Fromzon: Gecenin 3.saatinin meleğidir.

G

Gaap: Cennetten düşen meleklerden birdir. Şu an cehennemde görev alıyor.

Gadiel: En kutsal meleklerden biridir.

Gadreel: Azazel gibi Gadreel de insanlara savaşı ve silahları tanıştırmıştır.

Gamsiel: Narcoriel’ e hizmet veren gecenin 8.saatinin meleğidir.

Garfiel: 5.cennetin koruyucularından biridir.

Gaviel: Gargatel ve Tariel ile beraber yaz mevsiminin 3 meleğinden biri olarak görev alır.

Geburah ve ya Geburael : Tanrı’ nın sol kolu olan meleklerden bir tanesidir.

Gedemel: Hagiel’ in komutasında Venüs’de görev alan bir melektir.

Gehegiel: 6.cennetin koruyucularından biridir.

Germael: Tanrı tarafından dünyaya Adem’i topraktan yaratmak için gönderilen melektir. Bu görev ayrıca Gabriel’ e de verilmiştir.

Grigori “izleyiciler”: Tanrı’ nın emirlerine karşı geldikleri için cezalandırılan yeryüzünde insanlarla beraber yaşayan dev boyutlu meleklerdir.

K

Kabniel: Aptallığı önleyen bir melektir.

Karoz: Raporcu meleklerdir.

Katzfiel: 6.cenneti kılıcıyla koruyan prenslerden biridir.

Kyriel: Ay gezegeninin 28 konağını koruyan 28 meleklerden bir tanesidir.

L

Labezerin: Başarı meleğidir.

Lazai: Ateşten kurtulmaya yardımcı olan bir melektir.

Leliel: Gecenin efendilerinden biridir.

Lepha: Sembollerin ve işaretlerin meleğidir.

Logos: En yaşlı melektir.

M

Madan: Merkür’ ün yöneticilerinden biridir.

Mael: Su elementini yöneten Baş Meleklerden biridir.

Maktiel: Ağaçları yöneten bir melektir.

Manakel: Su hayvanlarının meleğidir.

Manu: Kader meleğidir.

Melioth: Cennet ve yeryüzünde yolculuk eden 9 melekten biridir.

Memuneh: Rüya ve hayaller meleğidir.

Michael: İnanış yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melektir. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı’nın sağ kolu olmuş Satan ve güçlerini bozguna uğratmıştır.

Mordad: Ölüm meleklerinden biridir.

Munkir ve Nakir: İslamiyet’ e göre insanları mezarlarında sorgulayan melekler. Ancak aniden ölenleri ziyaret ederler. Cehenneme ve ya cennete gidip gitmeyeceklerine karar verirler.

Murmur: Düşen bir melektir.

N

Nahaliel: Irmakların meleğidir.

Narsinha: Yarısı insan gibi olan diğer yarısı ise aslana benzeyen ruhtur.

Neria: “Tanrı’nın ışığı”

Nisroc: Özgürlüğü temsil eden kartal biçiminde simgelenmiş melektir.

O

Och: Güneşin meleğidir.

Oertha: Kuzey meleğidir.

Omophorus: Dünyayı omzunda bir atlas gibi taşır. İnsanlara yön gösterir.

Onayepheton: Tanrı’nın ölüleri diriltip yeniden hayata döndürmesinde görev alan ruhtur.

Oriares: Kış mevsiminin meleklerinden biri olarak bilinir.

Otheos: Hazinelerin bulunmasını sağlayan kutsal ruhtur.

Ouestucati: Deniz rüzgarını estiren bir dişi melektir.

Oumriel: 4.cennette görev alan bir melektir.

P

Penat: 3.cennette görev alan bir cuma günü meleğidir.

Pendroz: 7.saatin meleklerinden biridir.

Phaldor: Kehanetlerin meleğidir.

Phul: Gezegen Ay’ın efendisidir.

Presnostix: Gecenin 6.saatinin meleğidir.

Pruel: Güney Rüzgarının kapılarını koruyan meleklerden biridir.

Psychopompoi: Ölümden sonra ruhlara cennetteki ikematgahlarına kadar refakat eden koruyucu melektir. Michael, Elijah, Sandalphon, Psychopompoi bazılarıdır.

Q

Qadosch: Mürekkep ve renkler ile çağırılan bir ruhtur.

Qafsiel: Gezegen Ay’ ın hükümdarlarından olan bir melektir. 7.cennet koridorunun koruyucusudur. Eski İbranilerde Qafsiel düşmanlara karşı büyüyü kuşun kanıyla yazar ve güvercinin ayağına ya da kanadına bağlayarak uçmasına izin verirdi. Eğer güvercin uçarsa bu büyünün tuttuğu ve o düşmanın da uzaklara uçtuğu anlamına gelirdi.

Quelamia: İlk cennetin 7 tahtının hükümdarlarından biridir.

R

Ra’asiel X: Dini Ayinler sırasında çağırılan melektir.

Radueriel (Vretil): Cennetin kayıt tutan meleğidir. Kutsal ilahilerin başı ve kendinden zayıf olan meleklerin yaratıcısıdır. Bütün şiir meleklerinin ve ilham perilerinin ustasıdır. Yüce Meleklerin arasında eşsiz bir yere sahiptir.

Rahdar: Kardeşi Phakiel’in de yardımıyla Yengeç burcunu yönetir.

Rain: Su ve yağmurun melekleridir. İsimlerini tekrar tekrar söyleyince gelirler.; ” Mathariel, Ridia, Matriel “. Suyun kutsallığına inananlara yardımcı olurlar. Ayrıca bu meleklere reankarnasyon (yeniden doğuş) için de dua edilir.

Ramona: Cermenler’ de bilgen olan bir dişi koruyucudur.

Rampel: Bir dağa tırmandığımız veya en basitinden dağa gözümüzü kaydırdığımızda bile bize yakın olan melektir.

Raphael: Cennetin prenslerinden ve Güneş’in koruyucularından biridir. Bu Baş Meleğin bütün canlılara karşı iyileştirme gücü vardır. Raphael neşesi aşkı merhameti ve mucizeleri temsil eder. İnsanları dua etmeye teşvik eder. Yolculuğa çıkmış kişilerin arkasını kollar. Ayrıca Raphael bilimsel yönlerden de insanları cesaretlendirir.

Raziel (Galizur): Gizem ve sır dünyasının meleğidir.

Rehel: Dine karşı olanlar ile savaşan bir melektir.

Risnuch:  İnsanların tarım ve tarlaları için dua ettikleri melektir.

Rochel: Kayıp eşyaları bulan melektir.

Rusvon: Müslümanlara göre cennetin anahtarlarının olduğu melektir.

S

Sachluph: Bitkilerin meleğidir.

Sahaqiel: Gökyüzü meleğidir.

Salilus: Mühürlü kapıları açan bir melektir. Ayrıca günün 7.saatinin bir meleğidir.

Sam Hii (Shom Hii) : Kuzey Yıldızı’ nın hükümdarlarından biridir. İsmi “Hayatın Yaratılısı” anlamına gelir.

Samandiriel:  Hayal gücünün meleğidir. Bize geniş bir hayal gücüne sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu şekilde bir çok şeyi gerçeğe dönüştürebileceğimizi gösterir.

Sangrariel: Cennetin kapılarını koruyan meleklerden biridir.

Schrewneil: Güzel bir anıyı hatırlayınca çağırılan melektir.

Sebhael: Bir kişinin kötü ve iyi davranışlarının yazıldığı kitaptan sorumlu olan ruhtur.

Sedim: Kötü ruhların çıkarılmasında yardımcı olan ruhlardır.

Seheiah: Ateş ve hastalığa karşı direnç sağlayan melektir.

Shamshiel: Gün ışığı meleğidir.

Shateiel: Sessizliğin meleğidir.

Shekinah: Kurtuluş ve özgürlüğün bir dişi meleğidir. Her zaman insanlara yakın olur. Onları doğru söylemeye iter. Bazıları onun Tanrı’nın feminen tarafı olduğunu söyler.

Shetel:  Tanrı’ nın Adem’e hizmet etmesi için görevlendirdiği 3 melekten biridir. Görevlerinden biri etini pişirmek ve şarabını soğutmaktır.

Sizajasel: Bir Yay burcu meleğidir.

Sofiel:  Ölü ve canlı ruhların kayıtlarının tutulduğu kitaptan sorumlu bir meleksel yaratıktır.

Sphener: Hastalık iblisi Mardero ile savaşması için çağırılan bir kutsal ruhtur.

Strateia: Cennetteki yıldızların düşmesini sağlayabileceği söylenen bir meleksel yaratıktır.

Sui’el: Yeryüzünde olan depremler üzerinde güç sahibi olan melektir.

Suriel: Aynı Raphael gibi Suriel de cennetin prenslerinden biri ve iyileştirme gücü olan bir melektir. Ölüm meleklerinden ve Yüce Baş Melek’ lerden bir tanesidir.  Çağrıldığı zaman bir öküz şeklinde belirebilir.

T

Tablibik: Erdemlerinden bir tanesi çekicilik olan melektir.

Taharial: Aklımızı netleştirmemize ve düşüncelerimizi temizlememize yardımcı olan melektir.

Talia: Cennetin damlası melek anlamına gelir.

Tarot:  Zaman meleğidir. Beyazlar içinde başında halesi ve alevli kanatlarıyla dünya ve cennet arasında bir yerlerde durur.

Trsiel: Nehirlerin hükümdarı olan bir melektir.

Tsaphiel: Ay Gezegeninde görev alan bir melektir.

Tzadiqel: Jüpiter Gezegenini perşembe günlerinde yöneten melektir.

Tzadkiel: İlahi adaletin meleğidir.

U

Uriel: Edebiyat ve müziğin ustasıdır. En kötü hayal kırıklıklarımızın en güzel dualara dönüşmesini sağlar.

Urpaniel : Kötü ruh ve şeytan çıkarmayı sağlayan bir melektir.

Uzziel: Merhamet meleğidir.

V

Valoel: Barışı sağlayan meleklerdir.

Vassago: Kadınların en gizli sırlarını bile bulabilen melektir.

Vesta: Kutsal Ateş’in meleğidir.

Y

Yekahel: Merkür Gezegeninin meleklerinden biridir.

Yephiel: Kötü ruhlara karşı koruma sağlayan melektir.

Yrouel: Korku meleğidir. Hamilelik sırasında kadınları korur.

Yurkemi: Kendisine diz çökülen bir melektir.

Z

Zachriel: Anı ve hatıraların meleğidir.

Zafrire: Gün boyunca gezinen ruhlardır.

Zagzagel (Wisdom): Bilgelik meleğidir. 4.cennetin en büyük koruyucusudur.

Zahariel (Brightness): Ayartma ve şeytana uyma gibi günahlara engel olmamızı sağlayan melektir.

Zaliel: 5.cennette görev alan bir Salı günü meleğidir.

Zazel: Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.

Zizuph: Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.